Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ(Ατυχήματα στο σπίτι και το σχολείο)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
<<ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ>


Ερευνούν και εργάζονται οι μαθητές του Στ1.

Πρόλογος
Με αφορμή την ενότητα 10 του Β΄τεύχους της Γλώσσας  Στ΄ με θέμα τα ατυχήματα θελήσαμε να κάνουμε μια έρευνα με το θέμα αυτό  στα παιδιά του σχολείου μας.
Ατύχημα= δυσάρεστο περιστατικό από  …ατυχία
  «Τα ατυχήματα είναι μέχρι στιγμής το πιο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι ενήλικες έως 34 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2008, οι θάνατοι που οφείλονται σε ατύχημα ανέρχονται σε ποσοστό (του συνόλου των θανάτων) 8,3% στις ηλικίες 0-4 ετών, σε 38% στις ηλικίες 5-14 ετών, σε 73,5% στις ηλικίες 15-24 ετών και σε 56,5% στις ηλικίες 25-34 ετών» ΚΕΠΠΑ
  «Τα ατυχήματα αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας παιδιών και νέων ατόμων. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τα παιδικά ατυχήματα έχουν πάρει στον τόπο μας διαστάσεις επιδημίας. Όμως, η αντιμετώπισή τους είναι εφικτή και η επιδημία είναι δυνατό να τεθεί υπό έλεγχο, όπως έχει δείξει η εμπειρία άλλων χωρών, που έχουν εφαρμόσει επιτυχή προγράμματα πρόληψης.» Εφημερίδα Πολίτης
  Έρευνες έχουν δείξει ότι το 90%  των τραυματισμών  παιδιών θα μπορούσαν να προληφθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση των γονιών και με αλλαγές στην κατασκευή, αλλά και στα προϊόντα που βρίσκονται μέσα στο σπίτι.»
  « Ένα ατύχημα που μπορεί να πάθει ένα παιδί στο σχολείο δεν είναι πάντα αποτέλεσμα της δικής του απροσεξίας. Η υποδομή του σχολείου με συνάρτηση την ευθύνη αυτού μπορεί να είναι σε θέση να προλάβουν ένα παιδικό ατύχημα.»

Γενικός Σκοπός προγράμματος

ΓΝΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ KAI ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ  ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Οι στόχοι είναι :γνωστικοί, ψυχοκινητικοί, συναισθηματικοί και αφορούν
 •  Την πληροφόρηση των μαθητών για τις βασικές αιτίες των ατυχημάτων και τους κινδύνους που ελλοχεύουν, καθώς εκτίθενται στο  περιβάλλον.
 • Τη μύηση των μαθητών για παρατήρηση, πρόβλεψη, εκτίμηση και αντιμετώπιση των κινδύνων καθώς και στη μετάδοση γενικών κανόνων συμπεριφοράς που προστατεύουν όλα τα παιδιά.
 • Την προαγωγή της συνεργασίας ανάμεσα στην οικογένεια, το σχολείο και το μαθητή, προκειμένου να  διαχειριστούν ζητήματα που αφορούν  την ασφάλεια των παιδιών.
 •   Τη διαθεματική διάθεση.
 •  Την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών και ιδιαίτερα αυτών με μικρότερο ενδιαφέρον.
 •  Τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε το παιδί να  επικοινωνεί και να συνεργάζεται τόσο με τους δασκάλους όσο και με τους συμμαθητές(κοινωνικοποίηση).
 •  Την  εργασία σε ομάδες 
 •   Τη δημιουργία δημοκρατικού κλίματος  στην τάξη.

Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Για την υλοποίηση των στόχων αξιοποιήθηκαν :
 •  Η βιωματική – πολυαισθητηριακή μάθηση
 •  Η ομαδική εργασία 
 •  Η ανάπτυξη διαλόγου
 •  Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης
 •  Η σύνδεση με την καθημερινότητα
 •  Αρχές ανακαλυπτικής  μάθησης
 •  Ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης
 •  Μέθοδος project
 •  Διεπιστημονική-διαθεματική προσέγγιση του θέματος
 •  Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων
 •  Έρευνα, διατύπωση υποθέσεων, εξαγωγή συμπερασμάτων
 •  Συλλογή εποπτικού υλικού και αξιοποίησή του
 • Έρευνα με τη μορφή συλλογής πληροφοριών από βιβλία και αξιοποίηση του διαδικτύου από τα παιδιά
 • Δημιουργική έκφραση

Βήματα εργασίας
Αποφασίσαμε να δώσουμε τα ερωτηματολόγια στους μαθητές των Γ΄,Δ΄,Ε΄ και Στ΄  τάξεων


1ο βήμα
Χωριστήκαμε σε  ομάδες και μοιράσαμε τα ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ σε  υποκατηγορίες.
Η πρώτη υποκατηγορία με θέμα  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  ,η δεύτερη υποκατηγορία ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
και η τρίτη υποκατηγορία με θέμα ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .

2ο βήμα
Προσπαθήσαμε και οι  ομάδες να φτιάξουμε ένα κοινά ερωτηματολόγια.
Μετά από αυτή την προεργασία διαλέξαμε τις πιο κατάλληλες κατά τη γνώμη μας ερωτήσεις
και φτιάξαμε τα ερωτηματολόγια.

3ο βήμα
Αφού ετοιμάσαμε τα ερωτηματολόγια τα μοιράσαμε σε μαθητές και μαθήτριες
  να τα συμπληρώσουν.

4ο βήμα
Μετά από μια περίπου εβδομάδα συγκέντρωσε η κάθε ομάδα τα δικά της ερωτηματολόγια.
Τα μελέτησε και έβγαλε   αποτελέσματα  που πραγματικά είναι ενδιαφέροντα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

TO ΣΚΥΛΑΚΙ ΜΑΣ...Ο ΑΝΤΟΛΦ

ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΊ΄ΚΗ ΕΝΩΣΗ ...ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ

Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ,ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ!