Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΝΩ ΓΕΝΝΑΙΟΣΑΝΤΙΘΕΣΗ

Αντιθετικοί σύνδεσμοι ή άλλες λέξεις, σύνολα λέξεων ή επιρρήματα που χρησιμοποιούνται σαν αντιθετικοί σύνδεσμοι είναι:

αλλά, μα , όμως, παρά, μόνο, ωστόσο, εντούτοις, μάλιστα, έπειτα μολαταύτα, εξάλλου

Οι αντιθετικοί σύνδεσμοι μπαίνουν στην αρχή της εξαρτημένης πρότασης και το νόημα τους είναι αντίθετο από το νόημα της ανεξάρτητης. Οι προτάσεις αυτές λέγονται εναντιωματικές ή παραχωρητικές.


Π. χ. Κατάλαβε ότι ήταν ο κλέφτης. Ωστόσο δεν μίλησε γιατί ήταν φίλος του.

Μερικοί όμως, όπως τα: όμως, ωστόσο, εντούτοις, μάλιστα, μολαταύτα, έπειτα, μπορούν να μπουν εκτός από την αρχή και στη μέση της πρότασης όπως και μερικές φορές και στο τέλος:

Π. χ.
Κατάλαβε ότι ήταν ο κλέφτης. Δεν μίλησε ωστόσο γιατί ήταν φίλος του
Κατάλαβε ότι ήταν ο κλέφτης. Δε μίλησε ωστόσο

Επίσης χρησιμοποιούμε και μια άλλη μορφή αντιθετικής σύνδεσης για να τονίσουμε περισσότερο το δεύτερο μέρος της.

Π. χ.
Όχι μόνο να μην πας, αλλά ούτε και να του τηλεφωνήσεις

Τέλος να ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση να παραλείπεται ο αντιθετικός σύνδεσμος.

Αυτό γίνεται στην περίπτωση που συνδέεται αντιθετικά μια αρνητική πρόταση με μια καταφατική και υπάρχει έμφαση.

Δεν πεινώ απλά, πεθαίνω της πείνας( = αλλά)
1.  Να ξαναγράψεις τις παρακάτω προτάσεις ενώνοντάς τες σε μία περίοδο και χρησιμοποιώντας
     τους συνδέσμους που υπάρχουν στο πλαίσιο.  Στη συνέχεια να αναγνωρίσετε το είδος της δευ-
     τερεύουσας (εξαρτημένης) πρότασης.


    καθώς, μολονότι, επειδή, που, αν και, ενώ
            
     α. Ο Γιώργος δεν ήρθε μαζί μας. Ήταν κουρασμένος.        ……………………………………………………………………
     β. Συζητούσαν. Την έπιασαν τα κλάματα.      ……………………………………………………………………
     γ. Έφτασα καθυστερημένος. Πρόλαβα το συμβούλιο.         ……………………………………………………………..........
     δ. Αισθάνθηκε ένα δυνατό πόνο. Παρακολουθούσε τηλεόραση.     …………………………………………………………………...
     ε. Μας γνώριζαν. Δε μας μιλούσαν.        ……………………………………………………………………
   στ. Θα ταξιδέψω τελικά με το τρένο. Θα φύγει τα ξημερώματα.      ……………………………………………………………………

 2.   Να γράψεις μέσα στην παρένθεση το είδος σύνδεσης των παρακάτω προτάσεων.
        Π.χ.   Αν κι έφυγες μακριά, εγώ θα σε θυμάμαι πάντα.   ( υποτακτική )

   α. Προσπάθησα πολύ, αλλά δεν έγραψα καλά στο διαγώνισμα.     ( ……………)
   β. Ντύθηκε, στολίστηκε, βγήκε βόλτα στην παραλία.                     ( …………………….)
   γ. Ήρθε αργά το βράδυ και έφυγε νωρίς το πρωί.                            ( ..............)
   δ. Θα με θυμηθείς, όταν περάσει καιρός.                                     ( …………………)
   ε. Αν θυμηθείς τη διεύθυνση, τηλεφώνησέ μου.                              ( ………………)
 στ. Κατάλαβε το λάθος της, μα δεν το παραδεχόταν.                        ( ………………)
   ζ. Αν και δεν ήθελα καθόλου, πήγα τελικά στη γιορτή της.             ( ……………………)
   η. Θα πάμε μαζί ή θα πας μόνος σου;                                                ( ……......)
   θ. Θύμωσε, φώναξε, έκλαψε, τίποτα δεν έκανε τελικά.                     ( ……………)
   ι. Του είπα ότι θα του τηλεφωνήσω αύριο.                                      ( …….....)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

TO ΣΚΥΛΑΚΙ ΜΑΣ...Ο ΑΝΤΟΛΦ

ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΊ΄ΚΗ ΕΝΩΣΗ ...ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ

Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ,ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ!